Programa scolara

Pregătirea teoretică

Este organizată pe baza Programei de şcolarizare şi Planului de învăţământ, stabilite conform prevederilor Ordinului M.T.I nr. 1019 / 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere, fiind parcurse următoarele discipline :

  1. Legislaţie rutieră şi legislaţie specifică - 16 ore
  2. Conducere preventivă şi ecologică - 4 ore
  3. Prim ajutor - 2 ore
  4. Cunoaşterea şi întreţinerea autovehiculului - 2 ore

Pregătirea practică

Este organizată pe baza Programei de şcolarizare şi Planului de învăţământ, stabilite conform prevederilor Ordinului M.T.I nr. 1019 / 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere. În vederea prezentării la examen, în actul normativ sus-menţionat sunt stabilite un număr minim de 30 de ore de conducere (la un parcurs de minim 400 km).

Informaţii

Durata unei ore didactice de pregătire teoretică sau practică este de 50 minute.

După fiecare oră didactică de pregătire teoretică, se va lua o pauză de 10 minute.

Cu acordul cursanţilor, se pot efectua 2 ore didactice de pregătire consecutive, urmate de o pauză de 20 de minute.

Durata zilnică a pregătirii practice programate pentru o persoană, nu poate depăşi 2 ore didactice.

Pe perioada desfăşurării procesului de pregătire, cursanţii au obligaţia de a avea asupra lor actul de identitate şi caietul cursantului pe care le prezintă, la cerere, reprezentanţilor organelor de control sau personalului din cadrul şcolii de conducători auto.

Programa şcolară stabileşte un număr minim de 30 de ore de pregătire practică în conducerea autovehiculului. Acest număr de ore este suficient, de regulă, pentru persoanele care au aptitudini pentru şofat sau deţin cunoştinţe dintr-o pregătire anterioară.

Persoanele care nu au avut nimic în comun cu partea de conducere a unui autovehicul sunt, în general, predispuse la efectuarea de pregătire suplimentară. La necesitatea pregătirii suplimentare în conducerea autovehiculului contribuie şi vârsta celui care urmează procesul de pregătire.